X
تبلیغات
زولا

دبستان میلاد جوانرود

آیا می دانیدکه:

                برای نشستن پشت میز بهترین حالت راست نشستن نیست؟

                محققان طی مطالعاتی اثبات کرده اند که در حالتی که فرد روی صندلی راست می نشیند فشار        

                 مضاعفی  روی ستون فقرات او وارد می شود .وباعث کمر درد در آینده می شود.

                 آنها دریافتند که بهترین  حالت وضعیتی است که در ان فرد کمی به پشت خم می شود وسر با بدن

                 زاویه 135درجه میسازد

                 آنها همچنین دریافتند که خم کردن سر ر روی میز می تواند باعث ناراحتی های گردن وپشت شود

                در حالتی که فرد از میز مطالعه استفاده نمی کند اکثرا روی کتاب خم می شوند اما روش صحیح  

                اینست که فرد بنشیند ویک بالش زیر دستان خود بگذارد وتا جایی که امکان دارد کتاب را به صورت

                 خود نزدیک کند                

                                                                                                                                                                                                         بهداشت مدرسه میلاد