دبستان میلاد جوانرود

ارج نهادن به تلاش وکوشش دانش آموزان درنوبت اول

به منظور فعالیت وآموخته های دانش آموزان ومعلمان فعال روز شنبه تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۰ راس ساعت ۱۶مراسمی درحیاط مدرسه به این شرح تشکیل شد: 

الف)مراسم با تلاوت کلام ا...مجیدآغازشد 

ب)توسط مدیر مدرسه از تلاش وفعالیت مستمرهمکاران ارجمندقدردانی شد 

ج)از زحمات همکارگرانقدر جناب آقای ادریس ابراهیمی که درجشنواره الگوهای تدریس برتر درس بخوانیم وبنویسیم پایه دوم موفق به کسب رتبه سوم درسطح شهرستان جوانرود  شده بودند بااهدای هدیه ولوح یادبود  تشکروقدردانی شد. 

د)دراین مراسم توسط مدیرمدرسه از آموخته های درسی وتربیتی کلیه دانش آموزان درطول سال تحصیلی بادادن هدیه عمومی تشکروسپاسگزاری شدوونیز از تلاش وفعالیت دانش آموزان برترکلیه پایه هابااهدای لوح سپاس وهدیه بصورت ویژه ازآنهاتشکروقدردانی گردید.

 

دانش آموزان برتر پایه اول (پسر) نام معلم  جناب آقای ادریس ابراهیمی  

۱-   عبدا... احمدی     ۲- بردیا قادری    ۳- زکریا محمدی   ۴-  مسرور محمدی   ۵-آمیار مطاعی    ۶-معین مقدس    ۷- ارشیا محمدی  ۸- زانکو فرجی  ۹- دیاکو نیک رفتار۱۰-فرید محمدی  

 

 

دانش آموزان برتر پایه اول(دختر)  نام معلم  سرکار خانم  قادری تبار

۱- راژان نوری    ۲-  نسار محمد محمدزاده   ۳- مهسا ویسی    ۴-هلیا منوچهری                      ۵-صباابراهیمی    ۶- نارین ویسی  ۷- آنا میرزایی  ۸-ژینا صفاری   ۹-ستایش رحیمی           ۱۰-کوثراقبالی

 

 

دانش آموزان برتر پایه دوم (پسر) نام معلم  جناب آقای صالح پیرمرادی   

۱- سیددانا حسینی        ۲- آرین محمودی    ۳- پارسا علیزاده    ۴- میثم علیزاده   ۵- آرین  غیاثی  ۶- کیانوش اعظمی   ۷-خالدمحمودی   ۸- کیان رستمی تبار  ۹-نوید عبدالهی  ۱۰-شعیب کریمی ۱۱-زانیارفرجی ۱۲- بهنام میرکی ۱۳- بشیرسلیمیان ۱۴- میکائیل منوچهری ۱۵- سهیب زهره ۱۶-متین بهرامی ۱۷- سیدساریا حسینی

 

 

دانش آموزان برتر پایه دوم  (دختر)نام معلم  سرکارخانم  کهزادی نسب  

۱- باران قاضی زاده        ۲-اسرااحمدی   ۳- استیره قادری    ۴- نارین عزیزی   ۵- عفت محمودی   ۶-  آذین رحمانی  ۷- هستی رحیمی  ۸-حدیثه احمدی   ۹-دریا رحمانزاده  ۱۰-تارا عبدالیهی ۱۱-مهسا پیرمرادی  

 

دانش آموزان برتر پایه سوم (پسر) نام معلم  جناب آقای سلیم احمدی  

۱-  شایان محمودی       ۲-سیوان امینی  ۳-راغب حسینی  ۴- آبتین صوفی    ۵-فریاد حسینی    ۶-عدنان محمودیان    ۷- ناصر محمدزاده  ۸- زانا مرادی  ۹-همین جعفری  ۱۰-دیاکوعزیزی ۱۱-هیژا نوری  ۱۲-زانیار رحمانی

 

دانش آموزان برتر پایه سوم (دختر) نام معلم  سرکارخانم کرمی سرتیب آبادی  

۱-   اسرا هوشنگی      ۲- میترا باویسی    ۳-  نگین فتحی   ۴- دریا سارایی    ۵-شیلان محمودی    ۶-هستی  سهرابی    ۷- لیلا رحمانی  ۸-آیدا فتحی

 

 

دانش آموزان برتر پایه چهارم (پسر) نام معلم  جناب آقای رحمت ا... علیخانی  

۱-سروش صیادزاده   ۲- عبدالسلام مرادی    ۳-آریان محمودزاده     ۴-  سینا دربندی   ۵- شاهومرادی   ۶- محمدمصطفایی   ۷- میثم مریدی   ۸-آروین صادقی   ۹- معین بازانی ۱۰-فریاد حسینی ۱۱- متین فرجی

  

دانش آموزان برتر پایه چهارم (دختر) نام معلم  سرکارخانم  نسرین سلیمانی   

۱- اسرا حبیبی   ۲-  نارین رحمانی   ۳- تارامحمودی    ۴-آشتی فتحی     ۵-هانا ویسی    ۶- تارامحمدی   ۷-سارینا عزیزی    ۸- فریبا سالخورده  ۹- میترا مطاعی ۱۰-دلنیا محمدی ۱۱- مهیا صفاری ۱۲- اسوه مردی ۱۳-فاطمه گرمسیری ۱۴- اوین محمدی ۱۵-  شادی سلمانی

 

 

دانش آموزان برتر پایه پنجم (دختر) نام معلم  جناب آقای فرشاد حسینی  

۱-   الهام  کرمی  ۲-  شیلا مطاعی  ۳- شادی فیض الهی    ۴- ژینو غفوری    ۵-عایشه خالدیان    ۶- مریم حسینی   ۷-روژان  حسینی  

 

دانش آموزان برتر پایه پنجم( پسر ) نام معلم  جناب آقای حبیب رحمانی   

۱-  یحیی قاسمی       ۲- میلادرحمانی    ۳- نیمامحمودی    ۴-  آیت علیخانی   ۵-دیاکوفرجی    ۶- محمدمحمدزاده   ۷- پژمان قادری  ۸- راشد حسینی  ۹- هیمن  یعقوبی  ۱۰-پیام احمدی سپرده  

۱۱-وحیداحمدپوران ۱۲- اسامه مرادی ۱۳-  صائب محمودی