دبستان میلاد جوانرود

کسب نائب قهرمانی مسابقات استانی فوتسال دوره ی ابتدایی توسط دانش

کسب نائب قهرمانی مسابقات استانی فوتسال دوره ی ابتدایی  توسط دانش‌آموزان دبستان میلاد  دانش آموزان یحیی قاسمی ونیمامحمودی