دبستان میلاد جوانرود

سفرتاریخی رهبرمعظم انقلاب اسلامی به استان کرمانشاه

 

 

مقدم مبارک رهبرفرزانه ومعظم انقلاب اسلامی رادرخطه ی شهیدپرور استان کرمانشاه وشهرستان های تابعه گرامی می داریم وامیدواریم که قدوم مبارک وهیئت همراه چهره ی استان راتغییردهد