دبستان میلاد جوانرود

تصویری از کلاس دوم دانش 2 دبستان میلاد

کلاس دوم - دبستان میلاد   90/10/12-       آموزگار:  جناب آقای  ادریس ابراهیمی