X
تبلیغات
زولا

دبستان میلاد جوانرود

تصویرنوآموزان پیش دبستانی وسرکارخانم شنوعبدی

مربی پیش دبستانی  درسال تحصیلی 90/91 

سرکارخانم  شنو عبدی 

اسامی دانش آموزان اازراست به چب عبارتنداز:

ردیف اول:

ردیف دوم:

ردیف سوم: