X
تبلیغات
رایتل

دبستان میلاد جوانرود

۱۲بهمن سالروزورود امام خمینی (ره)

 

 

 

مراسم سالروز ورود    

حضرت   امام خمینی (ره)

 

باحضوردانش آموزان وهمکاران دراین آموزشگاه برگزارگردید.