دبستان میلاد جوانرود

مواد درسی پایه ششم ابتدایی مصوب و ابلاغ شد

در هشتصدو پنجاه و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش :

مواد درسی پایه ششم ابتدایی مصوب و ابلاغ شد

در هشتصدوپنجاه‌ودومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش اهداف کلی، برنامه‌های درسی و مواد درسی پایه ششم ابتدایی تصویب شد و به امضای رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش رسید.


به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش و پرورش، براساس این مصوبه وزارت آموزش وپرورش مکلف به برنامه‌ریزی و ساماندهی فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان تا پایان دوره ابتدایی، تهیه و تدوین کتب درسی و مواد آموزشی پایه ششم ابتدایی گردید.

بنابراین گزارش، تکمیل، تعمیق و تثبیت اهداف مصوب دوره ابتدایی متناسب با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش همسو با برنامه درسی ملی، تربیت همه جانبه دانش‌آموزان در راستای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه متناسب با موقعیت‌ها و نیازهای جدید و پاسخ به اقتضائات آن و کسب آداب و مهارت‌های ضروری برای ورود به دوره تحصیلی بعدی از اهداف کلی پایه ششم است.

این گزارش می‌افزاید: تربیت عقلانی و تقویت تفکر و تعقل، تعمیق باور به ارزشمندی نهاد خانواده، وطن، فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی و ارج نهادن به میراث فرهنگی، قانون، صداقت و پاکی، تقویت باور به هدفمندی خلقت، آیه بودن آن، ارزشمندی مخلوقات مدارک قوانین و زیبایی‌های جهان آفرینش، آشنایی با آداب و مهارت‌های زندگی و ... از اهداف برنامه‌های درسی پایه ششم عنوان شده در این مصوبه است.

این گزارش حاکیست، قرآن (3 ساعت)، تعلیمات دینی و اخلاق(2 ساعت)، زبان و ادبیات فارسی(5 ساعت)، مطالعات اجتماعی و آداب زندگی(3ساعت)، ریاضیات(4 ساعت)، علوم تجربی(2 ساعت)، هنر(2 ساعت)، سلامت و تربیت‌بدنی(2 ساعت)، تفکر و پژوهش(1ساعت) و کار و فناوری(1 ساعت) دروس تعیین شده برای پایه ششم در این مصوبه است که جمعاً 25 ساعت می‌باشد و یک ساعت از درس قرآن به صورت تجمیعی برای تقویت روخوانی و روانخوانی و انس با قرآن اختصاص می‌یابد.

همچنین، مجموع ساعات درسی سالانه دوره ابتدایی شامل 850 ساعت تعیین شده است.


نقل از پایگاه اطلاع رسانی     وزارت آموزش وپرورش