X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دبستان میلاد جوانرود

نقش ورزش درسلامت وتندرستی


نقش ورزش درسلامت وتندرستی

بچّه ها رادوست دارم                                 هدیه براشون دارم

یک هدیه طلایی                                                یک نعمت الهی

هدیه من سلامته                                     به ورزش کردن عادته

حرکت امری غریزی است وبرای رشد دانش آموزان نقش کلیدی دارد . این نقش در زمینه های مختلف رشد هم چون رشد شناختی، عاطفی و حرکتی او حیاتی است. اگر برنامه خوبی طراحی شودوبه شکل صحیح در ساعات درس تربیت بدنی تدریس گردد یقیناًسهم مهمی در رشد همه جانبه دانش آموزان خواهد داشت.برنامه درس تربیت بدنی

جهت گیری اساسی یاد دهی  یادگیری، کسب و حفظ سلامتی برای دانش آموزان است .

معلمان تربیت بدنی قبل از ورود به کلاس :

فعالیت های لازم در ساعات آموزشی را سازمان دهی کرده بر مبنای اهداف درس  تربیت بدنی ، نیاز دانش آموزان، مدت کلاس ،وسایل وامکانات موجود تربیت بدنی، شرایط جوی و...بهترین و بیشترین بازده رابه دانش آموزان هدیه می کند .