دبستان میلاد جوانرود

افزایش اثر بخشی معلمان در فرایند تدریس


 

افزایش اثر بخشی معلمان در فرایند تدریس

یک معلّم اثر بخش چه کسی است ؟ معلّم اثر بخش کسی است که به گونه ای متناسب ، اهدافی را که مستقیم یا غیر مستقیم با یادگیری دانش آموزان مرتبط است ، محقق می نماید .

دستور العمل هایی برای اثر بخشی معلمان :


*ایجاد فرصت برای یادگیری

در مورد ایجاد فرصت برای یادگیری باید ارزیابی های دوره ای صورت گیرد ، به ویژه در مورد آن دسته از موضوعاتی که تماماً و یا اساساً در مدرسه یاد گرفته می شود .

*تکلیف درسی

الف ) تکالیف درسی واگذار شده به دانش آموزان نه تنها باید بر مبنای ارتباط تکلیف با اهداف و مقاصد انتخاب گردد ، بلکه باید متناسب با خود دانش آموزان نیز باشد .

ب ) تکلیف شامل تکلیف خانه باید بر یک مبنای منظم و مداوم به دانش آموزان داده شود . چون تکلیف خانه باعث می شود آنچه که دانش آموزان از پیش یاد گرفته اند عمیقاً فرا گرفته و یا تمرین کنند .

ج ) دانش آموزان باید در مقابل تکلیف ، شیوه و کیفیت آن پاسخ گو باشند . در حقیقت معلّمان باید اطمینان یابند که دانش آموزان خودشان کار می کنند و از مهارت های مورد نیاز جهت انجام کیفی تکالیف مورد انتظار برخوردارند .

د ) معلّمان باید هنگام فعالیت های کلاسی بر کار دانش آموزان چه انفرادی و چه گروهی نظارت داشته باشند تا برای همدیگر مزاحمت ایجاد نکنند .

هـ ) معلّمان باید از اطلاعات بدست آمده از تکالیف دانش آموزان نه تنها برای ارزش یابی آنان بلکه بر اساس آن ، چگونگی ادامه ی کار  و آموزش های اضافی را نیز به منظور رفع اشتباهات یادگیری و بدفهمی های دانش آموزان تدارک ببینند .

*محیط و فضای کلاسی

الف ) معلّمان باید کلاسهای درسی جذاب و عملی را بیافرینند . بخشی از این منظور با در اختیار گذاشتن تجهیزات و وسایل لازم و ضروری مربوط به دانش آموزان است . روشن است کلاسهایی که جذاب نبوده و از ویژگی های کارکردی بی بهره باشند اثر بخشی معلّم را آسیب پذیر میکنند . معلّمان اثر بخش با بهره گیری از نمایش رنگ ، نور ، درجه حرارت ، کلاسهای جذاب و کارکردی را می آفرینند

ب ) معلّمان باید کلاسهای درسی وظیفه مدار را بیافرینند . در این کلاسها معلّمان و دانش آموزان دارای کار و فعالیتی برای انجام دادن هستند تا به اهداف مربوطه دست یابند .

ج ) معلّمان باید کلاسهایی را ایجاد کنند که در آنها توجه و احترام متقابل میان آنها و دانش آموزان و نیز همبستگی لازم در بین دانش آموزان وجود داشته باشد .

*مشارکت دانش آموزان درروند یادگیری

الف ) دانش آموزان را باید برای تلاششان در یادگیری تشویق کرد .

ب ) معلّمان باید معیارهایی را برای موفّقیّت دانش آموزان مشخص کنند .

ج ) زمانی که دانش آموزان درجای خود به انجام تکالیف می پردازند ، معلمان باید در کلاس قدم بزنند و نحوه ی انجام تکالیف را نظارت کنند .

هـ ) استفاده معلّمان از فنونی که توجه ، دقت و مشارکت دانش آموزان را دربر داشته و به اثر بخشی  آنان کمک کند .

منبع : افزایش اثر بخشی معلمان در فرایند تدریس  _  ترجمه : دکتر محمد امینی  _  تهیه کننده :رستمی