دبستان میلاد جوانرود

ثبت نام نوآموزان پایه اول ابتدایی

ثبت نام نوآموزان پایه اول ابتدایی ازتاریخ ۲/۲/۹۱آغازشد  

اولیای محترم بمنظورتسریع درامورات ثبت نام ضروری است هرچه زودتربه آموزشگاه مراجعه نمایندباعنایت به محدویت فضا ی این واحد آموزشی ۲کلاس ۳۰نفره بعبارت دیگر یک کلاس دخترانه ویک کلاس پسرانه ثبت نام خواهدکرد 

مدارک لازم برای سال تحصیلی 91/92

*برای نوآموزپایه اول متولدین نیمه اول سال 85.منحصراً1/7/85وقبل از آن *

1-اصل شناسنامه وفتوکپی خوانا دوبرگ 

2-اصل کارت واکسیناسیون بامهر تکمیل شدمراکزدرمانی  

3-پوشه سبز رنگ  یک برگ 

4-گیره  یک عدد

5-قبض آب وبرق 

6-اجاره نامه برای مستاجران

7-تکمیل فرم ثبت نام دبستان میلاد

8-تکمیل فرم تعهد انضباطی دانش آموز

9- وجه کتاب وبیمه  


حضور ولی دانش آموز یه هنگام ثبت نام الزامی است