دبستان میلاد جوانرود

ثبت نام میان پایه ها

برای ثبت نام میان پایه های دانش  اموزان این آموزشگاه  درسال تحصیلی ۹۲/۹۱ضروری اولیای محترم دانش اموزان مدارک زیرراتکمیل وهرچه زودتربه معاونت محترم اجرایی آموزشگاه تحویل نمایند. 

۱-فتوکپی ش وکارت ملی اولیای دانش اموزان هرکدام یک برگ 

۲-یک عددسی دی حاوی عکس دانش دانش اموز جهت درج درسیستم  

۳-تکمیل فرم ثبت نام  (آدرس دقیق به همراه تلفن ثابت وهمراه وکدپستی ضروری است)

۴-تکمیل فرم تعهدانضباطی  

۵-وجه بیمه وکتاب