دبستان میلاد جوانرود

تبریک بازگشایی
اول مهر،روز بازگشایی مدارس را به همه ی دانش آموزان عزیز و پوینــــدگان علــــم و معـــــرفت تبریــــــک می گــــوییم.عزیزانم بیایید با یک برنامه ریزی دقیق،حساب شده و عالی سال تحصیلی خوبی را برای خود رقم بزنید.

مدیریت و کارکنان دبستان میلاد