X
تبلیغات
زولا

دبستان میلاد جوانرود

بازدیدروزدوشبه ۸/۱۲/۸۹ دانش آموزان پایه سوم دختر

دبستان میلاد به منظور توجیه درس اجتماعی به اتقاق معلم مربوطه خانم ک ومعاونت آموزشی مدرسه ازموزه مرم شناسی شهرجوانرود بازدیدکردند.