دبستان میلاد جوانرود

کسب رتبه سوم جشنواره الگوهای تدریس شهرستان جوانرود

جناب آقای ادریس ابراهیمی آموزگارتلاشگر پایه اول دبستان میلاد موفق شدندکه درمرحله شهرستانی جشنواره الگوهای برترتدریس درس بخوانیم وبنویسیم پایه دوم  رتبه سوم راکسب نمایند.این موفقیت رابه ایشان.کارکنان ودانش آموزان این واحدآموزشی تبریک می گوییم.