X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دبستان میلاد جوانرود

کسب مقام نائب قهرمانی فوتسال دانش آموزی استان کرمانشاه توسط دان

کسب مقام نائب قهرمانی فوتسال دانش آموزی استان کرمانشاه توسط  دانش آموزان دختر دبستان میلاد

باعنایت به برگزاری مسابقات فوتسال دانش آموزان ابتدایی  استان کرمانشاه  درتاریخ        18/12/89الی 20/12/89

تیم دانش آموزان دختـــر  دبستــــــان میـــــلاد باحضور دانش آموزان

1-   هیرو        درخشان                    پایه پنجم

2-  شیلا          مطاعی                      پایه پنجم

3- هستی        سهرابی                    پایه سوم

موفق شدند با همت وتلاش مستمر خود ،خانواده  محترم وفعالیت دلسوزانه مربیان ورزشی وکادر مدیریتی دبستـــــان میـــــلاددرسطح منطقه مقام اول ودرسطح استان مقام نائب قهرمانی رابه دست آورند کارکنان ودانش آموزان این واحدآموزشی این موفقیت بزرگ را به تیم اعزامی شهرستان وخانواده های محترم وجامعه ی فرهنگی وورزشی شهرستان جوانرود تبریک می گوید