X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دبستان میلاد جوانرود

نکته های کلیدی در مدیریت کلاس درس

نکته های کلیدی در مدیریت کلاس درس

·        سعی کنید چشم خود را به داشته های دانش آموزان بدوزید ، نه به نداشته های آنان.  

·        همه به محرک نیاز دارند ، تشویق نوعی محرک است .

·        اگر دانش آموز درسی را خوب بفهمد ، از آن درس و کلاس راضی است .

·        انتقاد سازنده را همیشه با بیان یکی از ویژگی های مثبت دانش آموز آغاز کنید.

·        رفتار را سرزنش کنید ، نه شخصیت را . شما را دوست دارم ، اما کار شما را دوست ندارم .

·        برای تسلط بر دانش آموزان ، ابتدا باید بر خودمان مسلط باشیم .

·        همه ی شاگردان را حد متوسط بدانیم و انتظار معجزه از آن ها نداشته باشیم .

·        در وجود دانش آموز ضعیف یا بد ، خوبی ها را بجویید و آن ها را تقویت کنید.

·        هرگز دانش آموز را به کاری که نمی توانید ، تهدید نکنید؛ چرا که او طرف برنده خواهد شد.

·        فرمول تنبیه را پاک کنید و فرمول تشویق را جایگزین کنید.

·        بهداشت کلامی خود را رعایت کنید.

·        دانش آموزان آن گونه که ما می خواهیم نمی شوند ، بلکه آن گونه که هستیم می شوند.

·        برای رسیدن به هدف های خود در کلاس ، مثبت فکر کنید.

·        برای اثر گذاری بر دانش آموزان ، ابتدا باید بر خواسته های آن ها توجه کنید .

·        یاد ندهیم ، از هم یاد بگیریم . حاکم شدن یک سلیقه ، نه شدنی است نه مطلوب .

·        چشم دانش آموز به رفتار ما و گوش او بر گفتار ماست . پس باید مواظب باشیم چه می کنیم و چه می گوییم .

·        با روش تدریس دیروز نمی شود دانش آموزان امروز و فردا را آموزش داد.

·        نظم کلاس نتیجه ی تدریس خوب است و تدریس خوب نتیجه ی طرح درس خوب .

·        بهترین پادزهر معلم برای بد رفتاری دانش آموز این است که مایل باشد به دانش آموز کمک کند.

·        برای آنکه به ذهن دانش آموز راه یابند ، ابتدا باید به دل او راه پیدا کنید.

·        برای آنکه به ذهن دانش آموز راه یابید ، ابتدا باید به دل او راه پیدا کنید.

·        تکالیف باید تابع توان دانش آموز باشد و مایه ی سرگرمی ، نه مایه ی عذاب .

 

منابع :

1 : مهارت های آموزش و پرورش ، حسن شعبانی ، تهران 1372.

2 : راهبردهای تدریس ، ترجمه سیامک محجور ، پروین غیاثی ، تهران 137۹