X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دبستان میلاد جوانرود

مسابقه علمی آینده آینده سازان

بیش از 50نفراز دانش آموزان پایه های چهارم وپنجم این آموزشگاه  بمنظورشرکت در مسابقه ی علمی آینده سازان 

که در91/1/30برگزارمی گردددر دفترمدرسه ثبت نام نمودند.

از دانش اموزان شرکت کننده می خواهیم بمنظورکسب رتبه های برترمطالعات خودرابیشتروباآمادگی کامل درمسابقه ی مذکور شرکت نمایند.