X
تبلیغات
زولا

دبستان میلاد جوانرود

نسیم

*****

نسیم

دویدم و دویدم به یک نسیم رسیدم

نسیم به من خنک داد پوستمو قلقلک داد

هی فوت میکرد به موهام گفتم نکن نمی خوام

اینور و اونور می رفت از دست من در می رفت

بازی می کرد شاد بود نسیم نبود باد بود

*****